Aktiemarknadens psykologi

En man i oljebranschen dör och kommer till himlen. Men St. Per låter honom inte komma in för det är fullt på avdelningen för oljemän. “Låt mig bara få tala lite med männen på avdelningen” ber oljemannen. Han säger sedan till dem att man hittat olja i helvetet. Alla oljemännen skyndar sig dit och nu finns det plats på avdelningen. St. Per tänker släppa in honom men oljemannen avböjer med orden “det kanske ligger något i ryktet om olja i helvetet eftersom alla sprang dit”. “jag måste dit och titta.” - En historia om marknaden berättad av Benjamin Graham.

MÄNNISKAN ÄR DENSAMMA
Aktiemarkanden är manodepressiv. För att få det bästa priset gäller det därför att vara girig när andra är rädda och rädd när andra är giriga. När man studerar finanshistoria är en given reflektion att människan i vissa avseenden alltid är den samma. Kanske är flockbeteendet den främsta orsaken. I vilket fall som helst finns det mycket att lära av historien men de flesta människor tycks inte lära sig någonting.

KRASCHER GENOM TIDERNA
De stora krascherna föregås ofta av en sanslöst euforisk uppgångsperiod. Attityden under denna fas är att det gäller att inte missa tåget. Under senare år har vi kunnat åka berg- och dalbana med IT-tåget. Flocken har desperat jagat Internet aktier, blivit brända och sålt. När denna bok är färdig för tryckpressarna kan det finnas flera utmärkta köptillfällen bland de Internetföretag som överlevt.

Här är några historiskt sett uppmärksammade krascher:
Semper Augustus (Tulpanbubblan) Holland 1637
Sällsynta tulpaner köptes som investeringar till priser som låg över vad man i dag får betala för de flesta lyxbilar. När kraschen väl inträffade var den total. Det låter onekligen som ett skämt att investera i tulpaner. Dessa investerare fick i alla fall en växt att titta på vilket är mer än de som spekulerar bort sig på Internetaktier kommer att få.

South Sea Company, England 1720
Drygt ett decennium senare var det dags igen. South Sea Company hade monopol på Englands handel med Spaniens kolonier i Västindien och Sydamerika. Företaget värderades som mest till 500 miljoner pund, vilket var ungefär fem gånger den sammanlagda mängden kontanter i hela Europa. Också här blev nedgången förödande. South Sea aktien sjönk från toppnoteringen på 1050 pund till 129 pund. En nedgång på 88 %.

Mississippi Company, Frankrike 1720
I Frankrike hette spekulationsobjektet Mississippi Company. Företaget hade bland annat monopol på fransk handel med Nordamerika. Toppnoteringen kom att ligga på 18000 livres. Bottennoteringen låg på 200 livres. Nedgången blev därmed 99%.

The Go Go years
Under 1960-talet upplevde New York börsen en uppgångsperiod som brukar gå under benämningen The Go Go Years. Intressant under denna tidsperiod är haussen kring teknologiföretag. Man ville hitta nästa IBM eller nästa Xerox. Jag skulle vilja påstå att det finns vissa likheter mellan The Go Go years och sent 1990-tal.

Ett företag vars utveckling speglade tidsandan var National Student Marketing. En rad företag med produkter som riktade sig till ungdomar fördes samman. Här fanns exempelvis böcker och grammofonskivor. Företaget leddes av en skicklig försäljare. Varje år förutspådde han stora vinster för sitt konglomerat.

Så kom nedgången och verkligheten hann i kapp National Student Marketing och andra liknande företag. National Student Marketing föll från en toppnotering på 143 dollar till 3,5 dollar.3 Vi kan notera att företaget i alla fall ville framstå som vinstrikt. För 90-talets Internetbolag räckte det med att måla upp en ljusblå bild av framtida vinster.

Det är onekligen svårt att hitta en tidsperiod under 1900-talet som kan jämföra sig med 1990-talet när det gäller spekulation.

HUR MAN FÅR PSYKOLOGIN PÅ SIN SIDA
Ni har nu sett de historiska exemplen. När det gäller framtiden kan jag garantera en sak, det blir inte bättre. Människan kommer även fortsättningsvis att jaga i flock efter stora rikedomar. Historien kommer att upprepa sig om och om igen. Ingen evolution i världen ändrar på detta. Vad kan den enskilda investeraren göra för att få marknadens psykologi på sin sida? Nedan följer några synpunkter.

Aktiemarknaden kan stänga i fem år
Tänk er att ni köper en aktie som ni inte kan sälja på fem år därför att aktiemarknaden har stängt. Ett sådant köp skulle säkert föregås av en ordentlig analys. Fem år är en mycket lång tid när man vet att det inte finns någon möjlighet att dra sig ur om någonting skulle gå fel. En investerare som Warren Buffett skulle klara sig alldeles utmärkt även om aktiemarknaden stängde i 5 år.

Här vill jag förmedla ett något annorlunda perspektiv på marknadens betydelse. För en långsiktig investerare finns nämligen marknaden endast till som ett hjälpmedel för att köpa och sälja aktier. Marknadens kortsiktiga nycker med häftiga upp och nedgångar blir då relativt ointressanta.

Det långsiktiga perspektivet leder dig på rätt väg och håller dig borta från spekulation.

Koppla bort marknadsbruset
Att inte oroa sig för ekonomin utan koncentrera sig på företagsanalysen är viktigt. Genom att göra denna prioritering undviker ni nationalekonomernas förvirrade tolkningar som ofta leder fel. Flera gånger i veckan matas man med åsikter från diverse chefsekonomer. Det är bland annat dessa åsikter jag räknar till marknadsbruset. Nationalekonomiska bedömningar är en potentiell felkälla som inte ingår i den analysmetod ni skall tillämpa.
Marknadsbruset är närvarande inom alla medier. Allt som ni ser, hör eller läser måste granskas kritiskt.

Konsten att agera självständigt
Att agera självständigt är betydligt svårare än att lära sig investeringsteorier. Det är denna förmåga som definitivt skiljer agnarna från vetet inom all affärsverksamhet. Alla som håller på med investeringar har åtminstone någon gång låtit sig påverkas av omvärlden på ett sätt som gjort att man fattat fel beslut.

Vetskapen om att man har gjort en noggrann och utförlig analys stärker givetvis självförtroendet. Detta självförtroende gör att man lättare kan hålla fast vid sin egen uppfattning. Det enda övriga botemedlet mot destruktiv yttre påverkan är förmodligen en medvetenhet om att man ständigt exponeras för den. Ni vet om att marknadsbruset finns i morgontidningen, på radion, på tv, på Internet, bland släkt och vänner, ja faktiskt överallt. Det är ändå svårt att inte gå i fällan när alla experter säger att den övervärderade aktien faktiskt är ett bra köp eller när tidningsrubrikerna skriker ut att krisen är här för att stanna.
Jag vet att många av er kommer att misslyckas just här. Det kommer helt enkelt att bli för tufft när den totalt utdömda aktien som ni just köpt sjunker med ytterliggare 30 %. Ni kommer att läsa i tidningarna om katastrofnedgången och sälja i panik. Detta när det rätta beslutet hade varit att köpa mer.

Ni som är tillräckligt starka och verkligen vågar gå emot markanden kommer att tjäna enormt stora pengar över tiden. Att även personer som inte har kunskaper om optimala investeringsstrategier emellanåt uppnår goda resultat beror förmodligen på att de köper när andra säljer och säljer när andra köper.

Den nya ekonomin
En investerare bör generellt sett inte ägna sig åt att försöka förutspå marknadens utveckling. Det finns dock vissa tecken på att en uppgångsfas lider mot sitt slut som är omöjliga att ignorera.

Ett sådant tecken är talet om att vi har gått in i “en ny ekonomi” där gamla värderingsmodeller anses föråldrade. Tankegångar om “ny ekonomi” återkommer historiskt sett i högkonjunkturer. Motiveringarna varierar från en tid till en annan. Nu senast angavs informationsteknologin som främsta orsaken till “den nya ekonomin”. Helt klart är att vi successivt kommer att gå in i ett postindustriellt samhälle där informationsteknologin spelar en avgörande roll. Samma ekonomiska grundprinciper som gällde igår kommer dock att gälla även imorgon. Att sunda värderingsmodeller inte skulle räcka till vid värdering av nya företag är rent nonsens.

Kom ihåg att spekulationsbubblor alltid har funnits. Tillväxt tillsammans med likviditet och lönsamhet är att föredra i alla sammanhang. Om man tror att det räcker med enbart tillväxt men glömmer likviditeten och lönsamheten, då väntar konkursen runt hörnet.